Ne brže od života.

Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili ima razloga da predvidi, odnosno da vozilom upravlja na način kojim ne ugrožava bezbednost saobraćaja.

Opšta ograničenja brzine

Ukoliko saobraćajnim znakom nije drugačije određeno, primenjuju se opšta ograničenja brzine.

Put Ograničenje brzine
Autoput 120 km/h
Motoput 100 km/h
Put van naselja 80 km/h
Zona škole van naselja (od 7 do 21h) 50 km/h
Put u naselju 50 km/h
Zona škole u naselju (od 7 do 21h) 30 km/h
Zona usporenog saobraćaja Brzinom kretanja pešaka ili biciklista a najviše 10 km/h

Brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila

80 km/h - za autobuse i autobuse sa priključnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7.500 kg, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 100 km/h.

80 km/h - za motorna vozila koja vuku priključno vozilo za stanovanje (karavan).

70 km/h - za autobuse kada se vrši organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila sa priključnim vozilom, osim na autoputu gde je najveća dozvoljena brzina 90 km/h.

50 km/h - za autobuse sa priključnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugrađenih sedišta imaju i određena mesta za stajanje.

40 km/h - za traktore, odnosno 30 km/h kada se u priključnom vozilu koje vuče traktor prevozi najmanje jedno lice.

20 km/h - za turistički voz i radnu mašinu na kojoj se prevoze lica.

Spora vozila

Ako vozač vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobraćaj, dužan je da na prvom odgovarajućem mestu omogući da ga drugo vozilo bezbedno pretekne, obiđe ili prođe.

Izvor: Zakon o bezbednosti saobraćaja

Podeli: