Ovako se počinje!

Kada ispunimo starosne uslove i odlučimo da naučimo da vozimo, postavlja se pitanje u koju auto školu se upisati?

Najčešće, roditelji biraju u koju će školu upisati dete a ima slučajeva kada se samo dete opredeli vodeći se izborom svojih vršnjaka.

Kako odabrati auto školu?

S obzirom na to da je cene obuke i polaganja propisala vlada Srbije i nije moguće smanjivati ih ispod minimalno propisanih, smatrajmo da su u svakoj auto školi iste (najniže).

Pre svega, potrebno je da se raspitamo o istoriji auto škole:

- Koliko dugo postoji?

- Koliko kandidata je obučila?

- Kolika je prolaznost kandidata na teorijskom i praktičnom ispitu?

- Kako izgledaju predavanja?

- Koliko iskustva imaju predavači i instruktori?

Nakon toga, o uslovima plaćanja:

- Na koliko rata je moguće plaćanje?

- Pod kojim uslovima je moguće plaćanje (čekovi, administrativna zabrana...)

I na kraju, o pojedinim pogodnostima:

- Da li je auto škola obezbedila prevoz kandidata od i do kuće za vreme praktične obuke?

- Da li auto škola učestvuje u neobaveznim aktivnostima, tribinama, projektima, akcijama ili se bavi samo osnovnim programom predviđenim Zakonom?

Koje škole NE treba birati?

Ako primetite neke auto škole koje se trude da spuštanjem cena ispod minimalnih privuku kandidate, ne bi trebalo njih da izaberete.

Samim tim što krše zakon spuštanjem cena ili ne kucanjem fiskalnih računa, pokazuju nestručnost i neprofesionalizam.

Zar mislite da će neko ko krši zakon moći dobro kandidate da nauči da poštuju zakon? - Neće!

Naš savet je da zaobiđete takvu auto školu i odete kod profesionalaca koji ne žele da zarade na prevaru već žele da nauče kandidate sve o bezbednosti saobraćaja jer će nam putevi samo na taj način biti sigurniji.

Podeli: