Čemu služi lekarsko uverenje?

Lekarsko uverenje služi da dokažete da ste sposobni za upravljanje vozilom određene kategorije.

Kako se vadi?

Lekarsko uverenje možete izvaditi u zdravstvenim ustanovama koje pružaju tu uslugu.

Koje su te ustanove, najbolje je da se raspitate u auto školi u mestu u kome živite.

Koliko važi?

Lekarsko uverenje važi:

6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

1 godinu za praktičnu obuku.

Neograničeno za polaganje voznje.

Profesionalni vozači

Na 3 godine:

Vozači koji upravljaju motornim vozilom, odnosno skupom vozila kojima se obavlja javni prevoz, instruktori vožnje, kao i drugi vozači kojima je upravljanje motornim vozilima osnovno zanimanje, moraju se podvrgnuti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za vozača u roku koji ne može biti duži od 3 godine.

Podeli: