Šta sve može da se desi ako se koristi mobilni u toku vožnje?

Nije dozvoljeno da se koristi mobilni telefon u toku vožnje osim ako se ne koristi sa opremom koja ne zahteva angažovanje ruku (hands-free).

Vozači sa probnom vozačkom dozvolom ga ne smeju koristiti ni sa opremom koja ne zahteva angažovanje ruku (hands-free).

Opasan je i hands-free

Mora se naglasiti da rezultati jednog istraživanja pokazuju da između telefona koji vozač drži u ruci i onog kod koga je moguće telefonirati bez upotrebe ruku (hands-free), nema značajnih razlika.

Kako mobilni telefon ometa i skreće pažnju?

Problemi nastaju kada vozač mora da upotrebi jednu ili obe ruke da bi rukovao telefonom prilikom biranja broja, odgovaranja na poziv ili prekidanja veze, umesto da se koncentriše na fizičke zahteve vožnje kao što su upravljanje vozilom, menjanje brzina, davanje signala i slično.

Vizuelno skretanje pažnje je skretanje pogleda vozača sa puta na mobilni telefon, kao i pojavom fenomena "gleda a ne vidi", kada vozači iako im je pogled usmeren na put, ne registruju ono što vide ispred sebe.

Dodatne radnje kao što su čitanje poruka, pretraživanje imenika i slične vizuelne informacije dodatno opterećuju vizuelnu pažnju vozača i odvraćaju je sa saobraćajne situacije.

Zvučno skretanje pažnje se dešava kada telefon zazvoni ili tokom telefonskog razgovora kada se vozač koncentriše na zvuke koji nemaju veze sa vožnjom.Kognitivno skretanje pažnje podrazumeva propuste a nekada i prekide pažnje irasuđivanja. Ova nepažnja se dešava kada se dva ili više mentalnih zadataka obavlja u isto vreme, paralelno. Razgovor koji vozač vodi preko telefona se "takmiči" protiv zahteva vožnje za ograničen kapacitet vozačeve pažnje.

Samo slušanje sagovornika tokom razgovora može umanjiti aktivnost onog dela mozga koji je koncentrisan na vožnju za više od jedne trećine.

Koja je razlika u razgovoru preko hands-free od razgovora sa putnicima u vozilu?

U poređenju sa drugim aktivnostima, kao što je razgovor sa putnicima ili slušanje radija, pokazalo se da razgovor mobilnim telefonom u vožnji može da ima negativniji efekat.

Primećeno je da normalan razgovor sa putnicima u vozilu zamre u momentima kada se povećaju zahtevi koje vožnja postavlja pred vozača, kao što je recimo vožnja na opterećenom gradskom putu.

U slučaju neke opasne situacije ili složenih manevara, razgovor u vozilu prestaje i svi putnici usmeravaju pažnju na novonastalu situaciju.

Sporije reagovanje

U poređenju sa normalnom vožnjom, vozači koji koriste mobilni telefon reaguju za 50% sporije.

Istraživanja su pokazala da neki vozači dok telefoniraju - kompenzuju to stanje smanjenjem brzine ili vožnjom na većem odstojanju, kako bi neutralisali potencijalnu opasnost. Međutim, ove kompenzacije nisu uvek dovoljne da vožnja bude bezbedna u svakoj mogućoj situaciji.

Istraživanja su pokazala da su vozači koji često koriste mobilni telefon skloni činjenju drugih prekršaja kao sto su retko korišćenje sigurnosnog pojasa i često prekoračenje brzine.

Efekti SMS poruka

Istraživanja ukazuju na to da SMS poruke ometaju pažnju vozača više od razgovora mobilnim telefonom. Poruke imaju negativan uticaj na sposobnost održavanja bezbedne pozicije vozila na putu, detektovanje opasnosti, kao i na sposobnost da se na odgovarajući način reaguje na saobraćajne signale i novonastale situacije.

Po nekim istraživanjima, kucanje SMS poruke je opasnije od vožnje u alkoholisanom stanju.

Izvor: Agencija za bezbednost saobraćaja - Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače

Podeli: