Jedna od najčešćih nedoumica.

Svakodnevno se dešava da vozači nailaze na sporo vozilo a zbog zabrane preticanja dolaze u dilemu da li da ga preteknu ili ne.

Da li je preticanje dozvoljeno?

Preticanje sporog vozila nije dozvoljeno.

Koliko god sporo neko vozilo da se kreće, ne smemo da ga preteknemo ukoliko je znakom zabranjeno preticanje ili ako prilikom preticanja moramo da nagazimo neisprekudanu (punu) liniju.

Kada smemo da obiđemo sporo vozilo?

Ukoliko postoji saobraćajni znak za zabranu preticanja, ako je preticanje zabranjeno pravilima saobraćaja ili ako prilikom preticanja moramo da nagazimo punu liniju, moramo biti strpljivi do trenutka kada preticanje bude dozvoljeno.

Ali, ukoliko se sporo vozilo zaustavi, smemo da ga obiđemo bez obzira na zabranu preticanja.

Dakle, gaženje pune linije i postupanje suprotno znaku ili pravilu saobraćaja kojim je preticanje zabranjeno, dozvoljeno je samo u slučajevima obilaženja, ako ne ometamo vozila koja nam dolaze u susret.

Ako smo mi vozači sporih vozila

Ako smo mi vozači sporih vozila, na prvom pogodnom mestu (proširenju, parkingu...) se moramo skloniti sa kolovoza i propustiti kolonu vozila koju smo izazvali svojom sporom vožnjom.

Podeli: