Probnu dozvolu dobija svako ko položi vozački ispit B kategorije.

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

I starijem licu od 18 godina koje položi vozački ispit za B kategoriju će se izdati probna vozačka dozvola na godinu dana.

Koja su ograničenja u odnosu na regularnu vozačku dozvolu?

- Probna vozačka dozvola se može koristi samo u Republici Srbiji.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

- Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

- Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom "P", koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Ako ste punoletni i imate probnu dozvolu

Ako imate probnu vozačku dozvolu a imate navršenih 18 godina, za vas ova ograničenja ne važe:

- Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

- Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Drugim rečima, ako ste punoletni, samo ne morate imati pratioca u vožnji pored sebe.

Podeli: