U čemu je razlika između žutog i crvenog svetla?

Kada saobraćajna policija zaustavi vozača a kao razlog navede prolazak na crveno svetlo na semaforu, pojedinim vozačima deluje blaže varijanta da se "piše kazna" za prolazak na žuto svetlo. Tu je i trik.

Koja je kazna?

Kazne za prolazak na žuto ili crveno svetlo na semaforu su iste. Zakon ne poznaje boju na semaforu kada su kaznene odredbe u pitanju, već da li je prolazak dozvoljen ili ne. Neki vozači, koji su smatrali da će bolje proći kod sudije za prekršaj ako im u zapisniku piše da su prošli na žuto umesto crveno, prevarili su se. Isto je.

Prolazak na zuto ili crveno svetlo na semaforu nije dozvoljen. Dozvoljen je prolazak na žuto ako se u trenutku promene svetla na semaforu vozilo nalazilo na takvoj udaljenosti od raskrsnice da nije moglo bezbedno da se zaustavi. Ovo je teško dokazivo na sudu, osim ako na licu mesta ne zahtevate od policije da unese sve detalje u zapisnik (naravno, ako ste u pravu).

Šta ako ste u pravu a policija misli da niste?

Ustanovljeno je u brojnim testovima i istraživanjima da je vozilu koje se kreće brzinom 50 km/h potrebno 24 metara na suvom i 35 metara na mokrom kolovozu da se bezbedno zaustavi. Ako uzmemo u obzir podatak da vozač mora očekivati promenu svetla na semaforu, brzina njegove reakcije će biti oko 0.2 sekunde. Blaže rečeno, reagovaće odmah.

Iz ovog primera, možemo videti da ako se zeleno svetlo promeni na manjoj udaljenosti vozila od raskrsnice od 24m po suvom kolovozu, vozilo neće moći bezbedno da se zaustavi.

Iz ovog razloga, većina semafora ima zeleno svetlo koje, pre nego što se promeni u žuto, trepće i upozorava vozača na skoriju promenu svetla. Tada vozač zna da će uskoro promena i mora da prilagodi svoju brzinu tako da može bezbedno da se zaustavi ispred raskrsnice.

Ukoliko se desi situacija da ne možete da se zaustavite ispred raskrsnice pa prođete na žuto svetlo, obavezno u zapisnik o prekršaju unesite mesto gde se vozilo nalazilo u trenutku promene svetla na semaforu, kako biste na sudu mogli da dokažete da ste u pravu.

Svedok u vozilu, video nadzor sa kamere iz kola ili nekog objekta u blizini bi u ovakvim situacijama bio od izuzetne koristi. Treba da znate da i ako kamere nema na vašoj putanji pre raskrsnice, možda postoji u ulici u koju ste skrenuli a semafori su usaglašeni pa i na taj način može, kasnijim veštačenjem da se dokaže da ste u pravu.

Podeli: