Vozačku dozvolu može dobiti lice koje je navršilo:

Godine Kategorija
15 M
16 F
16 AM, A1
18 A2
18 B, B1, BE
18 C1, C1E
21 C, CE, D1, D1E
24 D, DE
24 A, osim za lica koja vozačku dozvolu za kategoriju A2 poseduju najmanje dve godine.

Izuzetno, učenik srednje škole koji se obrazuje za zanimanje vozač motornih vozila mora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i CE.

Izuzetno, vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vozila vatrogasne službe i vozila za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.

Potrebne kategorije za vozačku dozvolu više kategorije

Vozačku dozvolu za kategorije:

BE - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.

C1E - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1.

CE - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C.

D1E - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D1.

DE - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju D.

C, C1 - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju B.

- mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C najmanje dve godine.

D1 - mogu dobiti samo oni vozači koji već imaju vozačku dozvolu za kategoriju C1 najmanje dve godine.

Podeli: