Kakva svetla postoje?

Na vozilu postoje svetla za osvetljavanje puta i svetla za označavanje vozila.

Svetla za osvetljavanje puta

Glavni farovi (dugo, kratko, dugo i kratko svetlo) - bele je boje.

Svetla za maglu - bele ili žute boje.

Dnevno svetlo (ukoliko ga nema, danju mora biti upaljeno kratko svetlo).

Svetla za vožnju unazad (bele su boje).

Farovi i svetla za osvetljavanje mesta na kome se izvode radovi.

Pokretni far (reflektor).

Dužina svetlosnog snopa

Kratka svetla moraju osvetljavati najmanje 40m a najviše 80m.

Duga svetla moraju osvetljavati najmanje 100m puta.

Svetlosni snop kratkog svetla traktora i turističkog voza mora biti u stanju da osvetli najmanje 10 m, a najviše 30 m puta.

Svetla za maglu na motornom vozilu moraju biti izvedeni i podešeni tako da osvetljeni deo ravnog puta ispred vozila nije duži od 35 m.

FKratko svetlo na biciklu ili mopedu mora biti izvedeno i podešeno tako da osvetljeni deo ravnog puta nije duži od 50 m ni kraći od 10 m.

Svetla na zaprežnom vozilu i motokultivatoru moraju biti izvedena tako da se svetlost može videti na udaljenosti od najmanje 150 m.

Ksenoni i led svetla

U slučaju da je vozilo vrste M ili N opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti obavezan deo glavnih farova kratkog svetla je i uređaj za čišćenje farova.

Sa ksenon i led sijalicama, vozila moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala.

Ovaj uređaj može biti sa ručnim ili automatskim podešavanjem. U slučaju da je vozilo opremljeno kratkim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti ovaj uređaj mora biti automatski.

Svetla za označavanje vozila

Poziciona svetla (prednja i zadnja) - (bele boje).

Svetla za maglu (bele ili žute boje).

Parking svetla.

Gabaritna svetla.

Svetla zadnje registarske tablice.

Rotaciona i trepćuća svetla.

Katadiopteri.

Svetla za označavanje vozila posebnih namena (taksi, javni gradski prevoz, obuka vozača, vozila putne pomoći i sl.).

Oznake dugih, teških i sporih vozila kao i reflektivne površine za označavanje konture vozila i reflektivni reklamni natpisi.

Svetla za davanje znakova

Stop svetla (crvene boje). Motorna vozila i priključna vozila, koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 25 km/h ne moraju imati stop svetlo.

Pokazivaču pravca (žute boje).

Uređaj za istovremeno uključivanje svih pokazivača pravca.

Svetlosni znak upozorenja (blicanje ili ablendovanje).

Izvor: Zakon o bezbednosti saobraćaja

Podeli: