Da li je dozvoljeno polukružno okretanje?

Svakodnevno smo svedoci nepravilno postavljene saobraćajne signalizacije, na žalost.

Na ovoj raskrsnici sa slike, polukružno okretanje je dozvoljeno. 

Dozvoljeno je iz razloga što naredba koja je data znakom važi posle znaka, a sam znak izričite naredbe važi samo do prve raskrsnice. Na slici, znak je posle raskrsnice i samim tim će važiti tek na sledećoj.

 

Podeli: