Smanjena vidljivost je čest uzrok lančanih sudara.

Vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz.

Preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju, s obzirom na fizičke prepreke, može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju, odnosno drugu moguću prepreku na putu.

Najbitnije...

U slučajevima smanjene vidljivosti, najbitnije je prilagoditi brzinu i držati što veće odstojanje između vozila ispred jer samo tako mogu da se izbegnu saobraćajne nezgode sa lančanim sudarima.

Kada je smanjena vidljivost?

Kada se u naselju kolovoz ne može jasno videti na udaljenosti od 100m ili van naselja na udaljenosti od 200m.

Uključivanje u saobraćaj

Kada se vozač uključuje u saobraćaj iz dvorišta, garaže ili druge površine, u uslovima nedovoljne preglednosti ili vidljivosti, dužan je da bezbedno uključenje izvede uz pomoć lica koje se nalazi na pogodnom mestu van vozila i koje mu daje odgovarajuće znakove.

Šta ne smemo da radimo kada je smanjena vidljivost?

- Ne smemo se kretati unazad.

- Ne smemo vršiti polukružno okretanje.

- Kretanje vozila unazad nije dozvoljeno pri smanjenoj vidljivosti.

Šta moramo da radimo kada je smanjena vidljivost?

- Pri smanjenoj vidljivosti i preglednosti moramo prilagoditi brzinu vozila tako da možemo da se zaustavimo ukoliko naiđeno na neku prepreku, drugo vozilo ili kolonu vozila.

- Moramo upaliti sva 4 pokazivača pravca u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.).

- Moramo vozilo obezbediti sigurnosnim trouglom kada je mesto na kome se vozilo zaustavlja nedovoljno osvetljeno.

- Smemo da vučemo vozilo, ako vozilo koje se vuče na svojoj zadnjoj strani ima uključena zadnja poziciona svetla ili ako ga vuče motorno vozilo koje pri vučenju koristi žuto rotaciono svetlo.

- Noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu moraju biti uključena zadnja poziciona svetla.

- Zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.

- Zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati uključena poziciona, odnosno parkirna, svetla.

Ako smo pešaci, biciklisti ili vozači zaprežnog vozila?

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti:

- Pešak koji se kreće po kolovozu na javnom putu van naselja, mora biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom,

- Pešak koji na kolovozu vuče ili gura ručna kolica mora da nosi svetloodbojni prsluk ili na levoj strani kolica drži upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da su pešak i kolica dovoljno vidljivi,

- Osoba koja koristi invalidska kolica mora na kolicima da ima uključeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo na levoj strani koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da je pešak dovoljno vidljiv,

- Pešaci koji se kreću po kolovozu u organizovanoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih povorki, vojnih ili policijskih jedinica, dužni su da nose svetloodbojni prsluk ili napred drže upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo, a na zadnjoj strani svetlo crvene boje,

- Bicikl mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani,

- Zaprežno vozilo mora da ima upaljeno najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani. Ova svetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj levoj strani, a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svetiljka, postavlja se na vidnom mestu na levoj strani vozila,

- Vodiči i goniči životinja, kada se kreću po kolovozu van naselja, moraju da nose svetloodbojni prsluk.

Kada moramo imati žuto rotaciono ili trepćuće svetlo?

U saobraćaju na putu, uključeno žuto rotaciono ili trepćuće svetlo mora da ima:

- Traktor noću, u uslovima smanjene vidljivosti.

- Radna mašina noću i u uslovima smanjene vidljivosti.

Kada teret prelazi dimenzije vozila?

Teret na vozilu koji prelazi najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila mora biti označen crvenim svetlom ili svetloodbojnom materijom crvene boje.

 

Izvor: Zakon o bezbednosti saobraćaja

Podeli: