Koje osiguranje je najbolje za Vas?

Vozačima je najčešće odabir osiguravajuće kuće rutina. Međutim, kada dodje do saobraćajne nezgode ili situacije koja zahteva naplatu osiguranja, vozači dolaze u neprijatne situacije. Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno po Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Kako odabrati osiguranje?

Pre nego što odaberete osiguravajuću kuću i paket osiguranja, potrebno je da se raspitate o istoriji istih. Pod istorijom podrazumevamo pitanja kao što su: "da li je osiguranje pouzdno", "da li brzo isplaćuje štetu" ili "da li su vozači nekada imali problema sa njima?" Iako su ovo na prvi pogled nebitna pitanja, začudićete se odgovorima na koje ćete naići.

Šta nude osiguravajuće kuće?

Živimo brzo pa je bitno i da se poslovi završavaju brzo. Zato nam je bitno da uštedimo što više svog vremena.

Pre izbora osiguranja, proverite koje će poslove osiguravajuća kuća obaviti umesto vas. Ovo su neki od poslova koje će pojedine osiguravajuće uraditi same:

- Priprema i štampa dokumentacije o osiguranju za MUP.

- Vožnja vozila na tehnički pregled (Kod nekih osiguravajućih kuća je tehnički pregled besplatan).

- Predaja dokumentacije MUP-u i čekanje u redovima.

- Skidanje stare i lepljenje nove registracione nalepnice.

- Postavljanje registarskih tablica.

- Preuzimanje saobraćajne dozvole.

- Obaveštavanje vlasnika vozila mesec dana pre isteka registracije.

- Pomoć kod naplate štete (Ovu uslugu pružaju agencije za osiguranje a ne osiguravajuće kuće).

Naplata štete

Zakon o bezbednosti saobraćaja poznaje dve vrste štete:

Mala šteta - materijalna šteta do 200.000 dinara.

Velika šteta - materijalna šteta preko 200.000 dinara i/ili saobraćajna nezgoda sa povređenim ili poginulim licima.

Ovde nastaju problemi. Pojedine osiguravajuće kuće ne priznaju materijalnu štetu do 200.000 dinara već isplaćuju samo štetu koja je do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ovaj problem smo detaljno objasnili na ovom linku.

Kada se gubi pravo na osiguranje

U ovim slučajevima osiguranje nije dužno, po zakonu, da isplati štetu:

- Ako vozilom upravlja lice koje nema vozačku dozvolu za tu kategoriju vozila ili mu je ista oduzeta.

- Ako je vozilo bilo tehnički neispravno a ta okolnost je vozaču bila poznata.

- Ako je vozač napustio mesto saobraćajne nezgode a nije dao lične podatke i podatke o osiguranju drugom vozaču ili ovlašćenom licu.

- Ako je vozač štetu napravio namerno.

- Ako vozilo nije bilo opremljeno propisanom zimskom opremom a u toj situaciji je ona bila obavezna (zimske gume).

- Ako je vozač bio pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

U svim ovim slučajevima, osiguranje neće isplatiti štetu bilo da je vozač kriv za izazivanje saobraćajne nezgode ili ne.

Podeli: